NLP Grundantaganden

Grundantaganden är grunden i NLPs verktygslåda. De är inga sanningar utan antaganden modellerade från hur framgångsrika människor tänker och genom att agera som om de är sanna kan vi förändra våra resultat. Vad vi tror djupt inom oss påverkar våra tankar och vårt beteende. NLP ser föreställningar inte bara i termer av sanna eller falska, utan i termer av användbara eller inte användbara.
Genom att använda Grundantagande i en organisation förenklas utvecklings- och förändringsprocesser som är nödvändiga för att våra företag ska kunna anpassas och utvecklas utifrån externa, lokala och globala, förändringar.

GRUNDANTAGANDEN 

 • Kartan är inte verkligheten
  Vi reagerar på vår karta av verkligheten, inte själva verkligheten. Ändra kartan. Respektera den andres karta.

 • Alla beteenden har en positiv intention
  Alla människor gör sitt bästa med de resurser de har. Personer är inte sina beteenden. Acceptera personen, förändra beteendet. Det som verkar negativt är endast för att vi inte uppfattar intentionen.

 • Vi har alla resurser vi behöver
  Det finns inga människor utan resurser, det finns bara resurslösa tillstånd.

 • Det finns inga misslyckanden – bara feedback.
  Om något inte fungerar, pröva på ett annat sätt.

 • Att ha ett val är bättre än att inte ha något val alls
  Alla processer ska utformas för att utöka antalet val. Den person som har flest val och störst flexibilitet i tankar och beteenden har den största möjligheten i interaktionen med andra.

 • Jag har ansvar för mina tankar och mina känslor och därför även för mina resultat.

 • Meningen med kommunikationen är den respons man får
  Det finns ingen dålig kommunikation, bara respons och feedback. Man kan inte ”inte-kommunicera”. Kropp och sinne är ett system” Sättet att tänka på har konsekvenser för kroppen och sättet att bruka kroppen påverkar hur vi tänker. När man förändrar det ena, påverkas det andra automatiskt. Det omedvetna är allt som inte är medvetet just för tillfället.

 • Att modellera framgång leder till mästerskap
  Om en person kan göra något kan du göra detsamma, om du lär dig hur den personen ser, hör, känner, tänker och agerar. Mästerskap kan kopieras, även ditt eget.

 • För att saker ska förändras för mig, måste jag förändras NU!
  Om jag fortsätter att göra det jag alltid gjort, så får jag det jag alltid fått.

 • Kvaliteten på mitt liv är kvaliteten på mina känslor

 • Det förflutna är inte lika med framtiden, om du inte lever där
  Det som har hänt har hänt, men jag har alltid en möjlighet att förändra framtiden

 • Var närvarande här och nu
  Öppna dina sinnen, var medveten om vad du ser, hör, känner, luktar och smakar.

NLP for life   |   Åse Pavelsen   |   Telefon: 0708-80 96 64   |   E-post: info@nlpforlife.se