NLP Historik

Det började i tidigt 1970-tal som ett samarbete mellan Dr. John Grinder, då biträdande professor i lingvistik vid University of California i Santa Cruz, och Richard Bandler, psykologistuderande vid samma universitet. De började med att studera gemensamma kognitiva, lingvistiska och beteende mönster för att kunna modellera tre mycket framstående terapeuter:
  • Fritz Perls, upphovsmannen till gestaltterapi
  • Virginia Satir, familjeterapeut som tog sig an de svåraste fallen med framgång
  • Milton Erickson, världsberömd kommunikatör och hypnosterapeut

Trots att dessa människor var olika hade de vissa mönster som var förvånansvärt lika. Av dessa mönster byggde Grinder och Bandler upp eleganta modeller som kan användas för att åstadkomma effektiv kommunikation, personlig förändring, snabbare inlärning och ökad livsglädje. Ur dessa ursprungliga modeller utvecklades NLP i två komplementära riktningar. Den ena till att upptäcka mästerskapsmönster inom vilket område som helst och den andra som framstående människors effektiva sätt att tänka och kommunicera.

NLP identifierar och uppskattar individuella olikheter och sätt att tänka. Det fastställer även att vi kan lära oss från andras erfarenheter eftersom det finns fundamentala likheter mellan våra nervsystem. Dess fokus på praktisk tillämpning är en av de viktigaste delarna vilken gör att NLP enkelt kan uppfattas och förstås.

NLP består av grundantaganden, modeller, metoder och processer för framgång, och utvecklas hela tiden genom att titta på vad som fungerar och hur man kan modellera detta så att alla kan få ett liknande resultat. NLP är praktiska verktyg med fokus på hur vi kan göra för att få framgångsrika resultat.  

"NLP är studiet av de subjektiva upplevelsernas struktur och dessa lämnar efter sig ett spår av attityder och tekniker."  
Richard Bandler

"NLP är studiet av mänskligt mästerskap."
John Grinder

NLP är en modell av hur individer strukturerar sina unika livsupplevelser. NLP är en medveten inställning och ett sätt att förhålla sig till världen NLP är ett sätt att observera hur människor som är framstående inom något område beter sig, så att man sedan ska kunna lära ut dessa beteendemönster till andra, det personliga mästerskapets konst & vetenskap
The strategis of genius
Robert Dilts

Numer använder många NLP på ett framgångsrikt sätt inom näringslivet, skolan, ledarskap, försäljning, idrotten och i all form av utveckling.

NLP for life   |   Åse Pavelsen   |   Telefon: 0708-80 96 64   |   E-post: info@nlpforlife.se