ATT VARA NÄRVARANDE

Sofie fick under sin utbildning uppleva hur det kan gå när man inte är närvarande i sig själv. Vid ett tillfälle när hon skulle hålla en presentation hände det som inte fick hända. 

Sofie var väl förberedd och väntade på sin tur. Det visade sig att hon var sist och hon insåg att det skulle bli svårt att hinna till nästa lektion. Hon började känna sig mer och mer stressad och plötsligt blev hon medveten om hur varmt det var i lokalen. Det var kvavt också nästan jobbigt att andas. Hon lyssnade på föredragshållaren som var före henne, det var väldigt bra och hon hade med saker som Sofie inte hade tänkt på. Varför hade hon inte tänkt på det?
När det äntligen var hennes tur och hon stod där framme hade hon glömt allt hon skulle säga, det var helt borta hur hon än försökte prata på i förhoppningen att det skulle komma tillbaka kunde hon inte rädda situationen.
Det kändes som en katastrof.

Nu efteråt säger hon att det var det bästa som kunde hända, att få den lärdomen i en utbildningssituation. I dag håller hon internationella presentationer inom modebranschen och vet närvaron i sig själv är den viktigaste delen av förberedelsen.

Jag vet inte hur det är för dig men jag vet att vi är många som kan känna igen oss i Sofies berättelse, som har varit med om något liknade.

Försonas med dig själv
Tänk om du faktiskt kan lära dig att bli bättre på att vara närvarande och känna dig säker och lugn? Och verkligen få utrymme att växa och slippa stress och oro för att inte räcka till, inte hinna med eller inte vara tillräckligt bra.

Att vara närvarande gör att du kan försonas med dig själv och gör att du lättare kan se saker som dom är, varken bättre eller sämre.