NLP - Neuro Lingvistisk Programmering

VAD ÄR NLP?

Personlig utveckling är en förutsättning för att utveckla sitt personliga ledarskap.

Personlig utveckling är att veckla ut sig, att få tillgång till mer av sig själv. Vi som arbetar med NLP for Life ser oss alla som en del i en större helhet och att vi alla är en del i att skapa en bättre värld.

NLP

Är en samling kraftfulla tekniker för personlig utveckling och kommunikation på alla nivåer. Dessa verktyg möjliggör snabba och bestående förändringar. NLP har idag stor spridning över hela världen, vi kan med hjälp av NLP välja vårt humör dvs. sinnestillstånd och sätta och uppnå våra egna mål. Metoderna är modellerade från framgångsrika terapeuter, ledare, idrottsmän/kvinnor, talare, konstnärer med flera för att skapa de bästa metoderna för att bli mer motiverad, handlingskraftig, kreativ och avslappnad.

Neuro

Hur hjärnan och våra sinnen får och lagrar information och hur informationen sen bearbetas och filtreras. Genom att använda NLP kan du lättare hantera dina inre föreställningar och styra dina tankar så du kan…

Lingvistisk

Hur vi använder språket och orden och hur det påverkar oss. Genom att lära dig att kommunicera och behärska språket kan du…

Programmering

Är hur vi formar vårt beteende och våra vanor. Det är en kombination av hur vi tänker, våra värderingar och föreställningar. När du lärt dig uppfatta dina egna och omgivningens strategier kan du också förändra det du vill förändra och uppnå de resultat du vill uppnå. Du kan använda NLP för att.. Förbättra hälsan Kommunicera bättre Förändra ett beteende Utveckla ledarskap Bli en bättre försäljare Förbättra undervisning Gå ner i vikt Sluta röka …eller något annat som du vill förändra eller uppnå Vad skulle det innebära för dig om du kunde påverka ditt liv i positiv riktning?