ÄR DU REDO ATT TA DIN UTVECKLING TILL NÄSTA NIVÅ?

NLP-MASTER

Master Practitioner är steg 2 där du fördjupar det du redan kan och lär dig nya mer avancerade tekniker och modeller

För dig som vill…

MASTER PRACTITIONER HANDLAR OM ATT BLI MÄSTARE.

Det handlar om att integrera ett helt system och att öka din självkännedom och flexibilitet så du kan röra dig fritt i din kommunikation och få en större förståelse för hur andra tänker och agerar.

Som master ökar du dina förmågor och får du fler verktyg för din egen utveckling och för att uppnå varaktig förändring. Du får också möjlighet att omsätta kunskaperna till grupp - och organisationsnivå.

Du blir en mästare på att leda dig själv och därmed också på att leda andra. Med nya dina nya kunskaper blir olikheter blir till styrkor och din självkännedom en framgångsfaktor.