ÄR DU REDO ATT TA DIN UTVECKLING TILL NÄSTA NIVÅ?

NLP-MASTER

Master Practitioner är steg 2 där du fördjupar det du redan kan och lär dig nya mer avancerade tekniker och modeller

För dig som vill…

MASTER PRACTITIONER HANDLAR OM ATT BLI MÄSTARE.

Det handlar om att integrera ett helt system och att öka din självkännedom och flexibilitet så du kan röra dig fritt i din kommunikation och få en större förståelse för hur andra tänker och agerar.

Som master ökar du dina förmågor och får du fler verktyg för din egen utveckling och för att uppnå varaktig förändring. Du får också möjlighet att omsätta kunskaperna till grupp – och organisationsnivå.

Du blir en mästare på att leda dig själv och därmed också på att leda andra. Med dina nya kunskaper blir olikheter till styrkor och din självkännedom en framgångsfaktor.

Kursdatum 2022

Modul 1 5 – 7 maj
Modul 2 2 – 4 juni
Modul 3 18 – 20 augusti
Modul 4 15 – 17 september
Modul 5 6 – 8 oktober

KOSTNAD

35 000 kr exkl. moms för företag.

Kursinnehåll
Kursinnehåll

Utbildningen är 15 dagar fördelat på 5 Moduler.

Den är upplevelsebaserad där teori varvas med praktiska övningar och i varje modul ingår nya processer och fördjupningar av gamla. Du får nya verktyg för att arbeta med andra enskilt, i grupp och i organisationer.

MODUL 1 
Här djupdyker vi in i föreställningar, värderingar och visioner.
Du gör en plan för din utveckling och dina mål under utbildningen. Du får lära dig att förstå och använda Meta-programmen – filter som avgör hur vi sorterar information.
Med Metaprogrammen upptäcker du lätt vad som motiverar andra och hur de fattar beslut. Det gör att du enkelt kan anpassa din kommunikation för att nå fram för påverka och motivera andra.

MODUL 2
Det här är modelleringsmodulen. Modellering är NLPs hjärta, det är utifrån modelleringen som NLP kom till. Här bygger vi framgångsrika modeller av värderingshierarkier, motivationsstrategier och språkmönster. Du kommer att arbeta med ett eget modelleringsprojekt för att skapa din egen framgångsmodell.

MODUL 3
Vi fördjupar kunskaperna i Meta modellen och fortsätter med avancerade språkmönster som Verbal omramning, Sleigth of mouth.
Systemtänkande – vi lär oss att se mönster och hur vi kan påverka förändringar så de blir bestående. Hur vi med hävstångseffekt kan påverka det mesta möjliga med minsta möjliga insats.

MODUL 4
Hjärnan och ny forskning. Kommunikation med det omedvetna, fördjupning i Miltonmodellen och avancerade transinduktioner.
Vi arbetar med timelines och Omprägling för att förändra negativa minnen till resurser.
NLPs presentationsteknik – du får en modell för hur du kan strukturera och framföra en presentation på allt från några minuter till långa föreläsningar. Vi går också igenom hur du kan hantera kritik så det gynnar dig.

MODUL 5
Coaching och integrering.
Här får du utveckla din coachingteknik och flexibilitet att anpassa och kombinera processer och tekniker.
Presentation av modelleringsprojekt och certifiering

DETTA ÄR FORTSÄTTNINGSUTBILDNINGEN INOM NLP – KRAVET ÄR ATT DU HAR GÅTT EN CERTIFIERAD NLP PRACTITIONER INNAN.