Resultat, Rapport, Sinnesinformation, Flexibilitet

NLP 4 GRUNDPELARE

Resultat

Ta reda på vad det är du vill och sedan sätta upp sensoriskt specifika mål och önskade resultat, (vad du vill se, höra och känna när du når resultatet). Var befinner du dig nu, ta ut riktningen vart du ska och gör en handlingsplan för att ta dig dit. Ta första steget - agera. VAR är du, VART ska du, HUR ska du göra och GÖR det du bestämt, börja NU.

Rapport

Kvalitén på dina relationer, lyssna och etablera bra relationer innan du får andra att följa dig, hur leder du dig själv? Den här pelaren handlar alltså om att etablera och upprätthålla rapport med dig själv och sedan med andra.

Sinnesinformation – sensorisk skärpa

Du ser, du lyssnar och känner in vad som verkligen händer. Dina sinnen ger dig information om du är på väg mot ditt mål, ditt resultat eller inte. NLP värdesätter nyfikenhet på dig själv och andra. Konsten att välja ditt eget sinnestillstånd och locka fram bra tillstånd hos andra. Har du det optimala sinnestillståndet som stödjer ditt resultat? Om inte skapa det!

Flexibilitet

Om det du gör inte fungerar, gör något annat. För att kunna ha flexibilitet behöver vi ha olika möjligheter till handling. Ju fler möjligheter du har, desto större chans att nå framgång. Förändra det du gör ända tills du uppnår det du vill. Häri ligger också NLPs grundantaganden som är till en hjälp för att skapa nya möjligheter, bryta gamla mönster och inspirera till nya tankebanor. Ju mer medvetna strategier du har desto större möjlighet har du att nå den framgång du önskar. Ju fler val du har i din känsla, kommunikation och i ditt perspektiv desto bättre resultat får du.