BLOGG

”/” ”/”Ja, enligt ny forskning påverkar vår kroppshållning vårt sätt att se på oss själva och även hur andra uppfattar oss. Genom att ändra hur vi använder vår kropp kan vi förändra vår självkänsla och minska oro. ”Kroppen formar vårt psyke. Våra känslor är både ett uttryck för och ett resultat av våra kroppsliga uttryck” […]